Koolitusele registreerimine
Koolitusele registreerimiseks palume täita alljärgnev vorm.
Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Kui koolitusel osaleb mitu inimest, siis palume nende andmed kirjutada Lisainfosse.
https://taienduskeskus.ee/oppekorraldus/